Gestionar anuncios

Only logged in users can access this page. Login or Register.

Aquest es el teu espai personal, aquí podràs veure, editar o eliminar els anuncis d'ocupació que has pujat.

Recorda que els anuncis tenen tres mesos de vigència, passat aquest termini deus Renovar el teu anunci o se eliminará.

En qualsevol moment pots triar que el teu anunci es converteixi en Anunci Premium per només 5€.

Com renovar un anunci?

1. Feu Clic al botó Més de l'anunci caducat.

2. Clic en Renovar anuncio, tal como ves en esta imagen:

Pots Renovar Gratis el teu anunci (durant 3 mesos més) o Renovar-lo *Premium, en aquest cas, el teu anunci es veurà de forma Destacada en les primeres posicions i sense preocupar-te de renovar cada tres mesos.

Accede con tu Email o Nombre de Usuario